RDI Việt Nam - Trung tâm đào tạo nghề RDI Việt Nam

共有用URL https://everevo.com/event/63770
開催日程

2022/01/13(木)16:00 ~ 2022/08/31(水) 17:00

カレンダーに追加
詳細

Chào mừng bạn đến với https://www.rdi-project.org. RDI Việt Nam là trung tâm đào tạo nghề được thành lập từ năm 2015, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề, cung cấp các khóa học, tạo cơ hội việc làm cho mọi người.


Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 096 759 99 99

Email hiển thị: admin@rdi-project.org

Trang web: https://www.rdi-project.org


RDI Việt Nam, khóa học, học online,  đào tạo, đào tạo nghề, học bằng lái xe, học đồ họa, học marketing

#rdivietnam #khoahoc #hoconline #daotaonghe #daotao #hocbanglaixe #hocdohoa #hocmarketing


Liên kết:

Khóa học RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/khoa-hoc/

Blog RDI Việt Nam: https://www.rdi-project.org/blog/

Youtube / Blog Google: https://www.youtube.com/channel/UCd71ul5N-FpinaSBnypIjig/about